Gehoorapparaat

Het geroezemoes verstomt
Wanneer opa binnenkomt
Hij zoekt zijn vaste plek
Volgt elk gesprek
Met zijn ogen
Kijkt naar monden
Die geluidloos bewegen
Iedereen praat nu luid
Handen worden gebruikt
Als ondersteunend geluid
De ondertiteling is uit
Doof als hij is
Ervaart hij het gemis
Als een zegen
In stilte verder leven
Geen gezeur aan zijn kop
Zijn batterij is op