Een Jaar

Een splinter in de eeuwigheid
Een jaar in mensentijd
Al ben ik dood
Ik ben er altijd
Ik sterf nooit
Ik verblijf zonder lijf
Mijn geest blijft
In vrede, in eeuwigheid
Altijd