De Alchemist

Hij was zeer geleerd
Hele bibliotheken bestudeerd
Helaas niets begrepen
Over wat hij had gelezen
Hij ging van alles proberen
Experimenteren
En het resultaat patenteren
Hij speelde met salpeter
Zwavel en een schoenveter
Het eindproduct was zwak
Er was Iets wat ontbrak
Zo beschouwd
Maak je geen goud
De geleerde alchemist
Veranderde in een pessimist
Het leven was niets waard
Zijn uitvinders vuur doofde uit
Ten einde raad
Ging alles in de open haard
Zo ontstond het buskruit